Nyheter

Påminnelse / Reminder

Vill påminna om att inte "förvara" brännbara saker i de allmänna utrymmena som utanför era ytterdörrar, trappuppgångar, korridorer, gångar (även gången utanför era källarförrådsutrymmen) osv.

Det är enligt Räddningstjänsten inte tillåtet ur brand och utrymningssäkerhet.

De möbler som står ute i korridoren vid källarförråden under Fregattgatan kanske snart skall forslas bort ?

Mvh Styrelsen

*****************************************************************************************

Just a reminder not to place any flammable material in the public areas in the building as outside your apartmentdoor, staircase area and corridor (also by your storage in the basement)

According to Firedepartment it is not allowed due to fire and evacuationsafety.

Furniture in corridor in basement of Fregattgatan might soon be removed ?

Regards The Board