Årsmöte info / Annual Meeting !

Den 6 maj hälsas alla medlemmar i BRF Skonaren välkomna till vår årsstämma. 
Tid och plats meddelas i kallelse som går ut strax före stämman.

Reservera datum redan nu då det är viktigt att så många medlemmar som möjligt närvarar.
Vi arbetar med förbättringar, utvecklingsmöjligheter och löpande förvaltningsåtgärder.

När du köper en bostadsrätt köper du inte bara lägenheten utan blir delägare i fastigheten. Du får rätt till att nyttja lägenheten som bostad men får också ett ansvar gentemot hela bostadsrättsföreningen. Det innebär inte bara en skyldighet att ta väl hand om den egna bostaden utan också att tillsammans med övriga medlemmar ta ansvar för gemensamma utrymmen i fastigheten, gården samt gemensamma frågor.

Motioner skall lämnas in i god tid, senast fredagen den 3 april.
Lämnas i BRF Skonarens brevlåda på Einar Hansens Esplanad 71 alternativt på styrelsen emailadress 

Mer information hittar du här på hemsidan under "Mitt boende / Föreningsstämma".

Välkommen !

******************************

 

The 6th of May all members of BRf Skonaren are welcome to our annual general meeting.
Time and place will be found in the invitation you will receive closer to meeting.

Reserve the date since it is very important that as many members as possible are present.
We work with improvements, development potentials and ongoing management actions.

When you buy an apartment you don´t only buy the apartment but you will also become a part owner of the real estate. You will have the right to use the apartment but you will also become responsible towards the BRF. Not only to take care of your apartment but also toghether with your neighbours take responsibility for all common areas, the yard and the care and management of the real estate.

Motions are to be sent to the board at the latest by Friday 3rd of april.
In BRF Skonarens mailbox on Einar Hansens Esplanad 71 or by email to 

You will find more information on this webpage, please go to "Mitt boende / Föreningsstämma" (in Swedish, let us know if you need the information in English.).

Welcome !