Måndagen den 4 maj hälsas alla medlemmar i BRF Skonaren välkomna till vår årsstämma. 
Tid och plats meddelas i kallelse som går ut strax före stämman.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt närvarar.
Vi arbetar med förbättringar, utvecklingsmöjligheter och löpande förvaltningsåtgärder.

När du köper en bostadsrätt köper du inte bara lägenheten utan blir delägare i fastigheten. Du får rätt till att nyttja lägenheten som bostad men får också ett ansvar gentemot hela bostadsrättsföreningen. Det innebär inte bara en skyldighet att ta väl hand om den egna bostaden utan också att tillsammans med övriga medlemmar ta ansvar för gemensamma utrymmen i fastigheten, gården samt gemensamma frågor.

Motioner lämnas in i god tid före mötet.
Lämnas i BRF Skonarens brevlåda på Einar Hansens Esplanad 71 alternativt på styrelsen emailadress 

Mer information hittar du här på hemsidan under "Föreningen / Föreningsstämma".

Välkommen !

******************************

 

On Monday maj 4:th all members of BRf Skonaren are welcome to our annual general meeting.
Time and place will be found in the invitation you will receive closer to meeting.

It is very important that as many members as possible are present.
We work with improvements, development potentials and ongoing management actions.

When you buy an apartment you don´t only buy the apartment but you will also become a part owner of the real estate. You will have the right to use the apartment but you will also become responsible towards the BRF. Not only to take care of your apartment but also toghether with your neighbours take responsibility for all common areas, the yard and the care and management of the real estate.

Motions are to be sent to the board ahead of meeting.
In BRF Skonarens mailbox on Einar Hansens Esplanad 71 or by email to 

You will find more information on this webpage, please go to "Föreningen / Föreningsstämma" (in Swedish, let us know if you need the information in English.).

Welcome !

BRF Skonaren har från årsskiftet en ny fastighetsförvaltare, SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Deras uppgifter finns på dokument vid varje entré, även på hemsida under "Kontakt" och här nedan.

Hjälp gärna din egna förening att felanmäla saker du ser som behöver åtgärdas, informera samtidigt styrelsen om din felanmälan, tack. 
Observera att åtgärd för fel där du själv är betalningsansvarig kostar mer än att du själv direkt anlitar en hantverkare.

Mvh Styrelsen

 

Akut & övrig felanmälan

Med akut händelse avses vattenläckage och annat som inte kan vänta till dagen efter.

Vardagar 7:00 - 21:00
SBC Kundtjänst 0771 - 722 722, 
www.sbc.se/felanmalan 

Mån-Fre 21:00 - 07:00 samt dygnet runt på helger och röda dagar
Jourtjänst Security Assistance 040 - 689 24 80 

Hej,

Vårt kretsloppsrum tar inte alla sorters sopor, endast sopor vi har kärl för.
Övriga sopor har du själv ansvar för att de kommer till en sopstation.
Vänligen läs sorteringsskyltarna !

Nu har vi återigen någon som slänger sopor som inte kan sorteras i vårt kretsloppsrum !
När vi slänger otillåtna sopor i kärlen samt ställer/lägger utanför kärlen debiteras vi en straffavgift samt att vi inte är miljövänliga.

Kontakta styrelsen om du har sopor som du är osäker på om de kan läggas i något utav kärlen.

Även viktigt att du instruerar person om annan än du själv sorterar dina sopor i vårt kretsloppsrum.

*****
En papplåda med blandade sopor var ställd i ett kärl som inte kan återvinna allt i papplådan, den står nu på golvet.
Vänligen gå tillbaka och sortera rätt, sopor som inte går att återvinna i våra kärl har du eget ansvar för att dessa kommer till en sopstation.

Finns även återigen batteri som lagts på en av sopskyfflarna.
Vänligen ta tillbaka detta och ta det med dig nästa gång du går till ICA och släng det i batteriinsamlaren där alternativ på sopstationen.

Tack !

******

Let us know if you need the information in English !

Mvh Styrelsen

God fortsättning !

Vi får en del frågor om rekommendation av hantverkare.
Har du hantverkare att rekommendera andra som bor i föreningen ?
Vi startar upp en ny sida på vår hemsida med denna info så dela gärna med dig av de hantverkare du tyckt utförde ett bra arbete och du hade bra relation med.

Meddela i så fall nedan info till  och det läggs upp på hemsidan och alla i föreningen kan ta del av det.

  1. Notera tydligt vilken typ av hantverkare och vad de utför = Värmeaggregatet, Matavfallskvarnen, VVS, El, måla, snickra, olika typer av renovering ...
  2. Kontaktuppgifter Företaget = Företagsnamn, adress, telefon och email
  3. Kontaktuppgifter person på företaget = namn, mobil och email till den person som varit hos er och utfört arbete.

Tack !
Mvh Styrelsen

God fortsättning !

Från årsskiftet byter vår Bostadsrättsförening från Riksbyggen till ny fastighetsförvaltare, mer information kommer skickas ut samt hemsidan & anslag kommer uppdateras.
Tänk på att vi inte kan kontakta Riksbyggen för felanmälningar, nycklar & taggs från 1/1 2020, kontakta istället styrelsen på  

Givetvis om akut situation som kräver polis, brandkår eller ambulans ringer du som vanligt 112 !

Mvh Styrelsen