Nyheter

Tack till dig / er som tog bort det som inte går att sortera i vårt soprum, finns dock några saker kvar - du får gärna hämta detta också !
Samt materialet i gången nere i källaren på Fregattgatan., mycket bra att det tagits bort.

Vore fint om du som lagt ner batterier i soprummet hämtar dem och tar med dem till ex. ICA och lägger dem i deras sorterare som står där man pantar.
Vi kan inte längre ta emot batterier, glödlampor mm samt småel då vi inte längre får detta tömt.
Detta går däremot bra att lämna på ex. ICA.

En röd plastback är borta - du som lånat den får gärna ställa tillbaka den, vid plastkärlen.
Tanken var att man kan ställa sina pantflaskor där för någon annan att panta.

Vi har också gjort ett nytt försök till att samla vårlökar.
Ställ gärna ner dina utblommade vårlökar, om du har några kvar.

Mvh Styrelsen

*******************************************************************************

Thanks to you who removed the things in our Recycleroom that could not be sorted there.
There are still some things left that can not be sorted - please remove these as well ! 
Also great that the material in corridor down in basement of Fregattgatan have been removed.

It would be great if you who left batteries also could remove them from Recycleroom since these are not to be recycled there any more.
Following are not to be left in our Recycleroom since they will not be collected: Batteries, lightbulbs and small electrical things.
These can be left at ICA, in the room where you "Pantar".

A red plastic bucket is missing - please return it and place it by the plasticbins.
It was ment for placing "Pant" cans and bottles for others who finds it neat to help the enviroment and recycle these.

We have also made a new attempt to collect springflowerbulbs.
Please place yours by the others in Recycleroom, if you have any left.

Regards Board

 

Vill påminna om att inte "förvara" brännbara saker i de allmänna utrymmena som utanför era ytterdörrar, trappuppgångar, korridorer, gångar (även gången utanför era källarförrådsutrymmen) osv.

Det är enligt Räddningstjänsten inte tillåtet ur brand och utrymningssäkerhet.

De möbler som står ute i korridoren vid källarförråden under Fregattgatan kanske snart skall forslas bort ?

Mvh Styrelsen

*****************************************************************************************

Just a reminder not to place any flammable material in the public areas in the building as outside your apartmentdoor, staircase area and corridor (also by your storage in the basement)

According to Firedepartment it is not allowed due to fire and evacuationsafety.

Furniture in corridor in basement of Fregattgatan might soon be removed ?

Regards The Board

 

 

Ledsen men det finns inget kärl för dessa saker.

Du behöver lämna dessa saker på Återvinningsstationen.

Vänligen läs instruktionerna till varje sorts kärl innan du sortera.
Behöver du hjälp med hur du skall sortera vänligen kontakta styrelsen, googla eller be en granne om hjälp.

 

Tack.
Mvh Styrelsen

 

**********************************************************************************

 

Sorry but there is no bin for these things !

 

You need to bring these things to the Recyclecentre.

Kindly read the instructions by each bin.
If you need help how to sort please contact the board, use google or ask a neighbour.

 

Thank you.
Regards The Board

 

Du som kastat kastrull, cykelpump och en liten grej till diskmaskin !
Vänligen hämta detta då de är saker som INTE sorteras i något av våra kärl utan som du själv behöver kasta på återvinningen.

Tack.

Mvh Styrelsen

*******************************************

You who has left a pan, bikepump and another little ironthing !
Kindly pick these things up as they are NOT to be sorted in any of the bins, you need to recycle them at the Recyclecenter.

Thank you.

Regards The Board

Ljuskällor, batterier och annan småel är inte längre möjligt att slänga i vårt soprum.
Det finns möjlighet att slänga detta ex. på ICA i "Samlaren" som står i deras pantrum.

Vänligen släng endast det som står på skyltarna till våra kärl, INGET får ställas på golvet !
Skär upp och vik ihop ALLA kartonger platt även sko, te, pizza och andra mindre kartonger.

Ta bort plast/metalldelar och sortera detta i respektive behållare.
Blanda ej plast och metall ex. lägg inte metall i en liten plastpåse och släng  plastpåsen i metallkärlet utan töm plastpåsen och sortera det i rätt kärl.

Tack.
Mvh Styrelsen

********************************************************

Light source, battery and other smaller electrical things are no longer possible to leave in our recycleroom.
It is possible to leave this at ICA in "Samlaren" in their recycleroom.

Please only recycle what is described on the signes for the different bins, NOTHING is to be placed on the floor !
Cut open and fold ALL boxes, also shoe, pizza and other miner boxes.

Remove plastic and metall parts and place them in the correct bin.
Do not mix plastic and metall. If you collect smaller metall in a plasticbag you need to empty plasticbag of metall in the metallbin and leave the plasticbag in the plasticbin.

Thank you.
The BRF board