Nyheter

Torsdagen den   28 februari 2019 kommer en elektriker för att åtgärda problemen med huvudsäkringarna för el till lägenheterna på Einar Hansens Esplanad.

Strömmen bryts denna datum mellan 13:00 - 13:30.

Gäller enbart lägenheterna med adress Einar Hansens Esplanad.

************************************************************

Thursday 28th of February 2019 between 13:00 - 13:30 the power will be cut off  for apartments on Einar Hansens Esplanad to solve problems with the main switches for electricity.

*************************************************************

Mvh Styrelsen / Regards Board

Vi har fått ett Miljöintyg från Eon !

Genom att vi köper förnybar el från ursprungsmärkt vattenkraft stödjer vi effektivisering av vattenkraft samt minskar vår miljöpåverkan.
Eon garanterar att vår årsförbrukning framställs i form av vattenkraft.

Vi vill även passa på att tala om att all belysning i fastighetens allmänna utrymmen har blivit utbytt till LED lampor.

Mvh Styrelsen

God fortsättning på nya året !

Julen är över och ni som har haft julgran behöver slänga den på återvinningsstation.
Det går alltså inte att ställa ner granen i vårt soprum, ej heller nerklippt i säck !

En av de närmsta stationerna är: Norra Hamnens Återvinningsstation, Bjurögatan 20. 
Följ länk för mer info, fler centraler och öppettider: Norra Hamnens Återvinningscentral

 

************************************************************************

Good continuance of the New Year !

Christmas is over and those of you who have had a christmastree needs to recycle it at the recyclestation.
It is not possible to leave in our recycleroom, not even cut down in a garbagebag.

One of the closest station is: Norra Hamnens Återvinningsstation, Bjurögatan 20. 
Follow link for more info, other stations and openhours: Norra Hamnens Återvinningscentral

 

Mvh Styrelsen

 

 

Plötsligt händer det - Tänk att sopåkarna jobbar i dag, söndag. Det tackar vi för !!

I dag tömdes vårt källsorteringsrum, kärlen för papper, glas och plast.

Tyvärr inte kärlen för brännbart och metall men det är fortfarande lite plats kvar i dessa.

Nu går det bra att tömma era "sparade" sopor. Tack för er förståelse och samarbete kring detta.

*********************************

Great thanks to the "Recycleman" that is working today, sunday !

The bins for glass, paper and plastic were just emptied.

Unfortunately not metall and "Brännbart" but there are still little room left in these.

Now it is possible to empty your "saved" waste. Thank you for understanding and cooperation regarding this.

 

Mvh Styrelsen

 

Message will follow in English !

Vänligen släng inte mer sopor om kärlet är fullt, locket skall kunna stängas och inget kan ställas på golvet sidan om.

Om kärlen är överfulla, felsorterade och/eller det står sopor på golv riskerar vi böter, att de inte hämtar och tömmer våra kärl samt en höjning av avgiften framöver.

De flesta av våra sopsorteringskärl är nu överfulla pga utebliven tömning förra veckan (vilket vi såklart skall reda ut anledningen till) och nästa planerad tömning är på onsdag nästa vecka.

Kanske hade vi klarat oss över julhelgerna om fler hade varit lika noga med att sopsortera rätt, plattat till kartonger, själv slängt artiklar på soptippen som inte skall sorteras i vårt källsorteringsrum.

Vi ber därför om allas hjälp med att vänligen avvakta med att slänga mer sopor i vårt källsorteringsrum, i de kärl som redan är överfulla, till efter onsdagens tömning nästa vecka. Tack !

***************************************

We ask you not to throw any more wast if recyclebin is full, the lid needs to be able to close and no waste is to be placed on the floor.

If a bin is overloaded, wrongly sorted and/or waste is placed on the floor we might be fined, risk no collection of our waste and an increas of the monthly fee.

Most of our bins are now overloaded due to no collection last week (we will of course try to find out the reason) and next scheduled collection is on wednesday next week.

Maybe we would have been ok over the christmasholiday if more of us hade sorted correctly, flattened paperboxes and turned to the Recycling centre for waste that are not to be sorted in our bins.

We ask for help from all of you not to throw more waste in our recycleroom, any bin that is overloaded, until after collection on wednesday next week. Thank you !