Du är alltid välkommen med frågor och idéer. 
Föreningen har en brevlåda på Einar Hansens Esplanad 71 där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 

E-post:  eller via formulär

 

Ordförande 
Mikael Andersson

   

Ledamot
Christer Nyman

      

Ledamot 
Gert-Ove Ellström
 

Ledamot 
Ann Volgé

 

Ledamot
Petra Lindström

 

Suppleant 
Håkan Karlström

 

Suppleant 
Linda Simonsson