SBC 

Tel: 0771-722 722
E-post:

BoNea Förvaltning AB

Tel: 040-631 30 50
E-post: 

 

Styrelsen

Du är alltid välkommen med frågor och idéer. 
Föreningen har en brevlåda på Einar Hansens Esplanad 71 där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 

E-post:  eller via formulär

 

Ordförande 
Gert-Ove Ellström

   

Ledamot
Christer Nyman

      

Ledamot 
Linda Simonsson
 

Ledamot 
Daisy Bengtsson Lee

 

Ledamot
Mattias Bruzelius

 

Suppleant 
Håkan Karlström

 

Suppleant 
Catrin Mårtensson