I Västra Hamnen ligger Brf Skonaren 1 med sina 37 lägenheter.

Fastigheten erbjuder ljusa och klimatsmarta bostäder med minst en balkong per bostadsrätt. Uppfört 2012 av Derome Mark & Bostad tillsammans med Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter. Ett klimatsmart val. Husens u-form skapar en grönskande innergård som alla lägenheter har kontakt med. Utöver en grön inre oas präglas huset av smarta miljöinsatser.

• Husen är av typen Minienergihus och syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader.

• Sedumtak och växtlighet på väggar för att skapa en grönare stadsbebyggelse.

• Avfallskvarn i köksvasken för varje lägenhet där matafall återvinns till biogas och miljövänlig gödsel på åkrar.

• Fyra- och femvåningshusen uppförs till största delen med trästomme som är det miljövänligaste byggmaterialet.

Vi når snabbt centralstationen och busstorget, perfekt för pendlaren. Busshållplats ligger endast en minut bort och erbjuder goda förbindelser med lokalbussar.

Målsättningen för vår bostadsrättsförening är givetvis att alla skall trivas och känna trygghet och gemenskap i boendet.