Köpa Bostad              
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du bl.a på Hemnet.
Lägenheter i huset har adress Einar Hansens Esplanad 65, 67, 69, 71, 73, Fregattgatan 3 och Skonarens Gränd 1.

Om föreningen          
I Västra Hamnen ligger Brf Skonaren med sina 37 lägenheter.

Fastigheten erbjuder ljusa och klimatsmarta bostäder med minst en balkong per bostadsrätt. Uppfört 2012 av Derome Mark & Bostad tillsammans med Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter. Ett klimatsmart val. Husens u-form skapar en grönskande innergård som de flesta lägenheter har kontakt med. Utöver en grön inre oas präglas huset av smarta miljöinsatser.

• Husen är av typen Minienergihus och syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader.

• Sedumtak och växtlighet på väggar för att skapa en grönare stadsbebyggelse.

• Avfallskvarn i vasken för varje lägenhet där matavfall återvinns till biogas och miljövänlig gödsel på åkrar.

• Fyra- och femvåningshusen uppförs till största delen med trästomme som är det miljövänligaste byggmaterialet.

Området är en dröm för den som önskar bo relativt nära havet men ändå lite avskilt. Nära till parker, lekplatser, butiker och restauranger men ändå inte mitt i "stormens öga"! Du har inte mer än några minuters promenad till butiker och flertal restauranger samt till havet.

Målsättningen för vår bostadsrättsförening är givetvis att alla skall trivas och känna trygghet och gemenskap i boendet.

Styrelsen beviljar dig medlemskap             
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.