Västra hamnen ligger centralt i Malmö och är en konstgjord ö, byggd på utfyllnadsmassor i havet. Strandlinjen i Malmö började utfyllas redan på 1770-talet och expanderade succesivt. På 1870-talet utökade Kockums sin verksamhet med fartygstillverkning och flyttade till området. Länge var området förknippat med varvsindustrin och så sent som i slutet av 1980-talet byggde Saab en av Europas modernaste bilfabriker i området. Bilfabriken fick dock lägga ned 1991 och varvsindustrin hade fått sin törn 2 decennier tidigare. 

Den stora förvandlingen påbörjades 2001 med Bomässan Bo01. Till en början var Bomässan ifrågasatt pga av kostnader, men området blev snabbt populär och även ett skolexempel för omvärlden i hur man kan bygga varierat och miljövänligt. Området är omtyckt för sin arkitektur och fina läge vid havet. Så populärt att Malmö stad fick bygga om för att göra det säkrare för alla som vallfärdade till Västra Hamnen för bad, vilket området inte var byggt för. Idag är industrin i princip utraderad och har ersatts med moderna bostäder och kontor. Fabriksarbetarna har bytts ut mot tjänsteman och faktum är att området sysselsätter fler än under Industrins storhetstid. Området växer ännu med bostäder, Skolor, kontor, butiker och restauranger, vilket gör det till en urban och dynamisk stadsdel i rörelse.

Fullriggaren
Vår Bostadsrättsförening är en del av Fullriggaren, som är det tredje utbyggnadsprojektet för bostäder i Västra Hamnen. Byggnationen påbörjades 2009 och 2013 var de sista husen klara. Fullriggaren omfattar totalt ca 630 bostäder och har en blandning av bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter. 
I kvarteret finns även kontorshus, butiker och förskola samt i området två mindre parker och den större Varvsparken strax intill. 


Miljösatsning

Området är byggt av tolv byggherrar med starkt fokus på hållbarhetssatsningar. Exempelvis har Fullriggaren Sveriges största samling passiv- och minienergihus. Området är också det största i landet när det kommer till insamling av organiskt avfall genom avfallskvarnar, separata ledningsnät och uppsamlingstankar för biogasproduktion. Genom solfångare och solceller lokalproduceras även förnybar energi. Fastigheterna har grönytor utformad med en uttänkt biotop bestående av holkar och bon för insekter och fåglar med träd och buskar som ger bär eller nektar. Detta bygger på kommunens "Miljöbyggprogram SYD" som givit riktlinjer för området gällande energi, fuktskydd, innemiljö och urban biologisk mångfald.


Brf Skonaren Västra Hamnen
 finns här med sina 37 lägenheter.
Fastigheten erbjuder ljusa och klimatsmarta bostäder med minst en balkong per bostadsrätt. Uppfört 2012 av Derome Mark & Bostad tillsammans med Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter. Husens u-form skapar en grönskande innergård som de flesta lägenheter har kontakt med. Utöver en grön inre oas präglas huset av smarta miljöinsatser. 
Ett klimatsmart val. 

• Husen är av typen Minienergihus och syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader.

• Sedumtak och växtlighet på väggar för att skapa en grönare stadsbebyggelse.

• Avfallskvarn i köksvasken för varje lägenhet där matavfall återvinns till biogas och miljövänlig gödsel på åkrar.

• Fyra- och femvåningshusen uppförs till största delen med trästomme som är det miljövänligaste byggmaterialet.

Inom några få minuters gång finns busshållplats ”Fullriggaren”, några minuter till är vi på centralstationen vilka erbjuder goda förbindelser med bussar och tåg. Målsättningen för vår bostadsrättsförening är givetvis att alla skall trivas och känna trygghet och gemenskap i boendet.