Icon representing an icon   

 

    

Ekonomisk plan 
Energideklaration
Stadgar
Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2019 

 

Föreningens namn: BRF Skonaren Västra Hamnen

Byggnadsår: 2012

Typ: Flerbostadshus

Antal Bostadsrättslokaler: 3

Antal Bostadsrättslägenheter: 37

Antal våningar: 4, 5 respektive 9 vån.

Äger föreningen marken: Ja, friköpt tomt.

Källare: Ja

Hiss: Ja

Adress: Einar Hansens Esplanad 65, 67, 69, 71, 73, Fregattgatan 3 och Skonarens Gränd 1. Äkta Bostadsrättsförening: Ja

Överlåtseleavgift: 2,5% av prisbasbeloppet 46 500 kr för 2019. Detta utgör en avgift på 1162.50 kr.

Överlåtelse / Ansökan om medlem i Föreningen: Skickas av Mäklaren till Bonea

Tillåter föreningen delat ägande: Ja, förutsatt att en av ägarna är skriven på adressen.

Tillåter föreningen juridisk person som köpare: Nej

Försäkringsbolag: Trygg Hansa. Föreningen har bostadsrättstillägg.

Ekonomisk förvaltning: BoNea Förvaltning AB

Teknisk förvaltning: SBC 

Renoveringar: Inga planerade renoveringar de närmsta åren då fastigheten är relativt nybyggd, för underhåll följer vi underhållsplanen.Ekonomi: Inga planerade avgiftsf
öndringar. Föreningen har de senaste åren haft en avgiftsfri månad i december, beslut om detta tas av styrelsen inför varje årsskifte. I årsredovisningarna kan du läsa mer om föreningens ekonomi. Den ekonomiska planen upprättades innan huset byggdes och kan användas som jämförelse med de faktiska resultaten.

TV/bredband/telefoni: Com Hems gruppavtal med grundutbud ingår i månadshyran. 

El: Debiteras per lägenhet av den egna valda elleverantören.

Värme & vatten: Ej avläsning. Fast avgift beräknad på kvm tillkommer.

Tvättmöjlighet: Finns i varje lägenhet, ingen gemensam tvättstuga.

Gårdsplats/innergård: Möblerad innergård med grillmöjlighet.

Gemensamma utrymmen: Lägenhetsförråfinns i källaren. Cykel- och barnvagnsförråd.

Parkering: Föreningen har inga egna garageplatser. Derome förvaltar garaget, http://www.deromeforvaltning.se/.

Kretsloppsrum: Föreningen källsorterar visst avfall i kretsloppsrummet. I rummet finns markerade kärl. Vänligen respektera källsorteringsanvisningarna av miljöhänsyn. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av bostadsrättsinnehavaren.

Nycklar/ Taggar: Kontakta styrelsen om du tappar bort eller vill beställa en extra nyckel eller tagg. Idag kostar en ny tagg 200kr.